Thai (ภาษาไทย)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

W19092014focusGroup

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของ "โครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬา ได้รับการสนับสนุนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร หัวหน้าโครงการ  และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจกันติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.อรกนก พรรณรักษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ปิยวรรณ สุขศรี เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

20141109-w

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดีพบนิสิต” ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีการศึกษา 2557 โดยคณบดีและ รองคณบดีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนิสิต พร้อมกับพูดคุย และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการบริการของ คณะฯ ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยทำให้คณะฯ ดำเนินการไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยรวม

12092014Ticket

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ตั๋วทนายสู่ฝัน" ขึ้น เพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภานันท์ ประสมปลื้ม อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพทนายความ” และ “วิธีการเตรียมตัวเพื่อไปให้ถึงตั๋วทนาย” จากนั้นรับฟังการบรรยาย “ประสบการณ์การสอบตั๋วทนายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล และ นางสาวภัทรวี บุตรโพธิ์ ฬ.53 ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

15-16Korea-2เมื่อวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Society of Ieodo (Socotra Rock) Research and the YIJUN Institute of International Law of Korea จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง "การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อสันติภาพทางทะเลในดินแดนเอเชียตะวันออก : วิสัยทัศน์อาเซียนในศตวรรษที่ 21" (Global Governance for Maritime Peace in East Asia : ASEAN Vision in the 21st Century) ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รศ.ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริหาร การเงิน และการพัสดุ รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ

การนี้มีคณาจารย์ประจำจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมฯนี้ ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และ ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ

12092014Fire

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ...

ห้องแสดงภาพ

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN


wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

สัมมนา บรรยาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday499
mod_vvisit_counterYesterday1037
mod_vvisit_counterThis week6756
mod_vvisit_counterLast week8460
mod_vvisit_counterThis month18427
mod_vvisit_counterLast month11044
mod_vvisit_counterAll1175830

Online (20 minutes ago) : 13
Your IP : 54.167.155.147
,
Today : 23 พฤษภาคม 2015
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21