Thai (ภาษาไทย)

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ » บทความทางวิชาการ » กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (13)RSS Feed

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 13

บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  นางสาวรมณัย  ไชยโกมินทร์

กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับกรณีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแจ้งความจับเด็กที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวใน ร้านแล้วเล่นพริกป่นหลังจากที่รับประทานเสร็จแล้วในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ เป็นเพราะเหตุใดที่เรื่องเล็กๆน้อยๆถึงบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ ปรากฏตามข่าว บางฝ่ายก็เห็นว่าเจ้าของร้านทำเกินกว่าเหตุ เรื่องไม่เป็นเรื่อง น่าจะยอมความกันได้ แต่บางฝ่ายก็เห็นว่าน่าเห็นใจคนที่เป็นแม่ค้า เพราะทุกอย่างก็ถือเป็นต้นทุนในการค้าขายทั้งสิ้น อีกทั้งก็ควรที่จะสั่งสอนเด็กให้รู้จักเข็ดหลาบเนื่องจากเชื่อว่าเด็กคงแสดง พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น แต่หากลองมองในแง่มุมของกฎหมายดูบ้าง ก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่า การกระทำของเด็กดังกล่าวเป็นความผิดฐานใดหรือไม่
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 3512 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  นายชัยนาท  บัวทอง

กลายเป็นเรื่องเป็น ราวเป็นข่าวขึ้นมาเกี่ยวกับ “โฆษณาผู้ใหญ่ลี” ของธนาคารกรุงไทย  ความย่อ ๆ ก็คือ  กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศไม่พอใจโฆษณานี้  เพราะรู้สึกว่า  จะดูหมิ่นดูแคลนภูมิปัญญากันมากไปซะหน่อยที่ว่าทำได้แค่ไม้จิ้มฟัน  เรื่องน่าสนุกเลยไม่สนุกซะแล้ว

ลองคิดเล่นๆ ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะฟ้องธนาคารกรุงไทยเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาท ทำได้หรือไม่ ?
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 3053 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

ปัจจุบันมัก ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ   อยู่บ่อยครั้งถึงปัญหาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพระภิกษุ  โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า ทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาในขณะอยู่ในสมณเพศนั้น  เป็นการได้มาในฐานะส่วนตัว  หรือได้มาเพราะมีผู้ให้แก่ศาสนา ให้แก่วัด พระภิกษุเพียงแต่ครอบครองไว้แทน โดยปัญหาเหล่านี้บางครั้งนำมาซึ่งความมัวหมองแก่พุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ จึงควรที่จะได้มีการพิจารณาทบทวนถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินของพระภิกษุอีกสักครั้ง

จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 3537 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  อาจารย์พรสกล  ปาณิกบุตร

ก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองเพื่อจะได้กล่าว คำว่า “พี่” ได้อย่างเต็มปาก เพราะที่จริงแล้วพี่ก็เป็นรุ่นพี่ที่จบจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้  ซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งเดียวกับที่น้องๆจะต้องใช้ชีวิตนับจากนี้ต่อไปอีก 4 ปีเป็นอย่างน้อย  พี่ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความชิ้นนี้ เพื่อประกอบการบรรยายพิเศษในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะฯเรา  ดังนั้นพี่จึงจะขอเขียนบทความในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้ง่ายต่อการทำ ความเข้าใจของน้องๆ  สำหรับวิธีการหรือกลยุทธ์ในการศึกษากฎหมายให้ประสบความสำเร็จนั้น  คงไม่มีวิธีการใดที่สำคัญไปกว่า “การมีความตั้งใจในการศึกษากฎหมาย” เพราะ หากคนเราปราศจากความตั้งใจจะทำหรือดำเนินการสิ่งใดแล้วก็ยากที่ผลงานนั้นจะ เป็นผลงานที่มีคุณภาพหรือประสบความสำเร็จ  เมื่อรู้แล้วว่า “ความตั้งใจ” เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้เกิดความตั้งใจดังกล่าว

จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 4113 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

ในการปรับ คณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๗ ที่ผ่านมาของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกทักษิณ ชินวัตร นั้น ปรากฏว่ามีบุคคลที่ไม่อยู่ในความคาดหมายที่เรียกว่า “ม้ามืด” เข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีด้วย ๑ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล รองประธานศาลปกครองสูงสุด เข้ามารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยท่านนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลในการแต่งตั้งครั้งนี้ว่า

“โภคิน เป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐบาลและมีไม่มากในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลมีคนที่มีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้ว ก็คือ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นอยากให้โภคินมาช่วยงานเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้เร็ว

จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 6516 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ มีรายงานข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อจำกัดโอกาสของเยาวชนในการเข้าถึง บุหรี่ โดยกำหนดห้ามร้านค้าบุหรี่ทั่วไปประเทศตั้งแสดงบุหรี่ไว้บริเวณหน้าร้านหรือ แสดงไว้ ณ จุดขายอีกต่อไป โดยให้ติดเพียงป้ายขนาดเด ๔ ว่า “ที่นี่มีบุหรี่ขาย” เท่านั้น
จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2006 | 1914 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

สัญญาจำนำโดยทั่วไปมีสาระสำคัญอยู่ประการหนึ่ง คือ ต้องมีการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำไปอยู่ในครอบครองของผู้รับจำนำ และเมื่อทรัพย์ที่จำนำกลับไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ จำนำย่อมสิ้นสุด ดังที่กำหนดไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๗๔๗ และ ๗๖๙ (๒) ว่า
พฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2006 | 3728 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดย  รองศาสตราจารย์อรพรรณ  พนัสพัฒนา

การเปิดเสรีทางการค้าและการบริการ การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณการค้ากับต่างประเทศสูง ขึ้น และก่อให้เกิดนวัตกรรมในทางการค้าประเภทใหม่ ๆ ตลอดจนเกิดความ เปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู่เดิม กฎหมายพาณิชย์ปัจจุบันของไทยจึงไม่อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เป็นผลให้เกิดความไม่แน่นอนในสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาอันเป็นอุปสรรคอย่าง หนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม การปรับปรุงกฎหมายพาณิชย์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของธุรกรรมในรูปแบบใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่แสดงให้เห็น ว่ากฎหมายพาณิชย์ของไทยในปัจจุบันไม่สามารถรองรับและทำหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้การพาณิชย์ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
พฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2006 | 3758 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา

. ความนำ

บทความนี้เขียนขึ้นจากแรงจูงใจ ที่ได้รับคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา-หนังสือ วิชาการ” ซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการเขียน การผลิต และการเผยแพร่หนังสือวิชาการแก่อาจารย์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ

พฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2006 | 4468 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...
บทความทางวิชาการ/กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพันธุ์   เชื้อบุญชัย

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรณีการต่อสัญญาใหม่ของกองทัพบกจึงไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้มีผล กระทบต่อฐานะทางการเงินของ ไอทีวี อย่างรุนแรงเพราะแม้ในขณะที่ยังไม่มีการทำสัญญาใหม่ของกองทัพบก  ไอทีวี ก็มีผลประกอบการขาดทุนอยู่แต่เดิมแล้วและยังเป็นจำนวนที่มากกว่าเมื่อมีการ ทำสัญญาใหม่ของกองทัพบกอีก
พฤหัสบดี, 02 พฤศจิกายน 2006 | 2170 hits | พิมพ์ | PDF | อ่านเพิ่มเติม...


เริ่มแรก ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป สุดท้าย
หน้า 1 จาก 2

ห้องแสดงภาพ

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN


wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา
  อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
     นางสาวพิชชาภา  ธนกิจเจริญพัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันกีฬาเทควันโดพุมเซ๋...
 • นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านความประพฤติ นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านความประพฤติ
  อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
  นางสาวอาทิมา  ทาบโลกา  ได้รับรางวัลยกย่องผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                                                     ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

สัมมนา บรรยาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
email11
email21