คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2218 2017
อีเมล pr@law.chula.ac.th

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)

สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่อยู่ใกล้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีสยาม (Siam Station) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (National Stadium Station) จากนั้นท่านสามารถใช้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย
(CU Shuttle Bus) สาย 4

การเดินทางโดยรถไฟฟ้ามหานคร (MRT)

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) มายังคณะนิติศาสตร์ ได้โดยลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) เมื่อใช้ทางออกหมายเลข 2 จะเจออาคารจัตุรัสจามจุรี ซึ่งเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยที่ท่านจะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสังเกต เพื่อเดินทางมายังคณะต่อไป ซึ่งท่านสามารถเดินข้ามถนนพญาไทมายังคณะซึ่งอยู่บริเวณหัวมุมซอยจุฬาฯ 22  หรือโดยสารถภายในมหาวิทยาลัย(CU Shuttle Bus) เพื่อลงในจุดใกล้ๆ กับคณะ ได้แก่ สาย 2 สาย 4

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก.

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านด้านหน้าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลายสาย ได้แก่ สาย 27 29 36 36ก 40 65 และ 501 เป็นต้น