วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2567 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันอานันมหิดล” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนชาวไทย

การนี้ นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณะ นำพวงมาลาถวายสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 ด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย