ศาสตราจารย์

Tham38@hotmail.com

ศาสตราจารย์

kanaphon.c@chula.ac.th

ศาสตราจารย์

daniel@law.chula.ac.th

ศาสตราจารย์

ajarnkorn@gmail.com

ศาสตราจารย์

sakda.t@chula.ac.th

ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

Tashmai.R@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

ajarnnoi@gmail.com

รองศาสตราจารย์

Chachapon.J@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

narongdech.s@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

panthip.p@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

piyabutr.b@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

patanaporn.k@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

manit_j@yahoo.com

รองศาสตราจารย์

taweejamsup@hotmail.com

รองศาสตราจารย์

Aengchanil@gmail.com, Aua-aree.E@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์

angkanawadee@yahoo.com

รองศาสตราจารย์

orabhund_p@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Kansak.B@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

khanuengnit@law.chula.ac.th