กิจกรรมของโครงการ

LAW LAB FOR CLEARN AIR ในสื่อต่างๆ

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ยื่น 26,500 รายชื่อประชาชน สนับสนุนร่างกฎหมายอากาศสะอาด หวังสภาไม่ปัดตก

THE STANDARD ; 21 มกราคม 2565

คนไทยเฮ! ปธ.ชวน รับเรื่องแล้ว! ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด รัฐบาลต้องดูแลสิทธิประชาชนให้ได้ใช้อากาศสะอาด!!

TOJO NEWS (LINE TODAY) ; 21 มกราคม 2565