สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างเข้าใจง่าย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้น นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายมหาชน

รายการวิทยุ นิติมิติ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05-11.30 น.
ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz

ฟังรายการวิทยุ นิติมิติ ย้อนหลัง

ออกอากาศวันที่ 2024-03-31