เปิดแล้ว! หลักสูตร “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) และ Degree Plus
.
กฎหมายได้กำหนดให้ผู้เสียหายสามารถ “ฟ้องคดีแบบกลุ่ม” (Class Action) ได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ซึ่งคดีแบบกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่จะช่วยคุ้มครองผู้เสียหายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อย่างสมน้ำสมเนื้อ อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญในการฟ้องคดีแบบกลุ่มยังมีน้อย และยังไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้
.
พบกับหลักสูตร Hybrid หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการฟ้องคดีแบบกลุ่มอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การฟ้องคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” เพื่อตอบสนองผู้เข้าอบรมที่หลากหลายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นทนายความที่สนใจสร้างความเชี่ยวชาญในการทำคดีลักษณะนี้ ผู้ใช้บังคับกฎหมาย ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา
.
ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบกลุ่ม” กับตัวจริง ประสบการณ์จริง ทั้งผู้ร่างกฎหมาย ผู้พิพากษา นักวิชาการ และทนายความผู้ผ่านประสบการณ์การทำคดีกลุ่มโดยตรง 12 ท่าน อาทิ
🔹ศาสตราจารย์พิเศษธานิศ เกศวพิทักษ์ – อดีตรองประธานศาลฎีกา
🔹คุณพงษ์เดช วานิชกิตติกูล – รองประธานศาลอุทธรณ์
🔹คุณศักรินทร์ ร่วมรังษี – ที่ปรึกษาและอดีตรองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
🔹ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ – รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงรณ์มหาวิทยาลัย
🔹คุณจิณณะ แย้มอ่วม – กรรมการผู้จัดการ เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์
และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
🔹คุณปิยะ ครุฑเดชะ – ทนายความหุ้นส่วน Baker & McKenzie
🔹คุณวราธร วงศ์สว่างศิริ – Managing Partner Herbert Smith Freehills (Thailand)
.
📚ตัวอย่างหัวข้ออบรม
🔸ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ เช่น ตลาดทุน หุ้น เป็นต้น
🔸การกระทำความผิดและการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์
🔸ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
🔸การเขียนคำขออนุญาตและคำฟ้องคำให้การคดีแบบกลุ่ม
🔸การคิดคำนวณค่าเสียหายในการฟ้องคดีแบบกลุ่ม
🔸การเจรจาประนีประนอมคดีแบบกลุ่ม
.
💻รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid) 30 ชั่วโมง
✅On-demand Videos – ปูพื้นฐานเข้มข้น ตอบโจทย์ทุกสปีดการเรียนรู้
✅Live Virtual Sessions – เสวนา แลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์
✅In-person Networking – ขยายเครือข่ายกับเพื่อนร่วมหลักสูตรพร้อมรับ Certificate วันจบหลักสูตร
.
⏰รายละเอียดอื่นๆ
🔸สามารถเริ่มดูบทเรียน VDO ออนไลน์: 18 ธันวาคม 2566
🔸เริ่มเรียนสดผ่าน Zoom: 24 มกราคม 2567
🔸วันรับใบประกาศนียบัตร Onsite: 16 มีนาคม 2567
.
📝ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 9,900 บาท (รวม VAT)

พิเศษ 20 ท่านแรก‼️ รับฟรีหนังสือ pocket book “การดำเนินคดีแบบกลุ่มสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” โดยนิติฯ จุฬาฯ
🔹นิสิต/นักศึกษาปัจจุบันสามารถลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มเพื่อรับทุนการศึกษาได้ที่
https://forms.gle/RwLopiKndZ8JZAsS6
.

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่: https://to.degree.plus/securities-class-action

ดูรายละเอียด และสมัครได้ที่: https://to.degree.plus/securities-class-action

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ หรือ
🔹 Email: sales@degree.plus
🔹 LINE OA: @degreeplus
🔹 Tel: 089-982-0716 (คุณพีช)